Llengua catalana Directory

Site Listings

iecat.net: Oficina De Correcció I Assessorament Lingüístics (Ocal)
De l'Institut d'Estudis Catalans. Consultes en línia, criteris de traducció i correcció i altres eines lingüístiques.
www.iecat.net/institucio/presidencia/OCAL/index.htm


verbscatalans.com: Conjugar Els Verbs Catalans
Accés a la conjugació de més de 8.800 verbs amb definicions, sinònims, antònims i frases fetes afins al verb conjugat. Cal registrar-se prèviament.
www.verbscatalans.com/


lluisvives.com: Biblioteca Virtual Joan LluÍS Vives - Normes D'ortografia Valencian
La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d'un conveni entre la Universitat d'Alacant i la Xarxa d'universitats que forma l'Institut Joan ...
www.lluisvives.com/FichaObra.html?Ref=5354


filcat.uab.cat: Clt Centre De LingÜÍStica TeÒRica
CLT Centre de Lingüística Teòrica
filcat.uab.cat/clt/


Add Site or Add URL to Submit Site to the Llengua catalana Directory