Bazar û Aborî Directory

Site Listings

home.swipnet.se: Diljen
Daxuyanîya pitûkên destpêka rêzimana kurdî û agahîya navnîşana xwastinê.
home.swipnet.se/diljen/


sdilovan.8m.com: Dilovan Production
Agahderîya qulixayî CD yan muzîk û sînema.
www.sdilovan.8m.com/


garmyan.com: Reflex - July 2011 Template Demo
Joomla! - ett lättanvänt webbpubliceringssystem (Content Managament System) som är baserat på öppen källkod.
www.garmyan.com/


kurdewari.com: Kurdewarî - Online Kurdish Shop-Kurdisch Shop
Firoşgeh bi internetê muzîk, fîlm û pirtûkên kurdî difiroşe.
www.kurdewari.com/


Add Site or Add URL to Submit Site to the Bazar û Aborî Directory