Samfunn Directory

Site Listings

nobelpeaceprize.org: Home | Nobels Fredspris
Informasjon om Nobels Fredspris, instituttet og mottakere av prisen.
nobelpeaceprize.org/


nsd.uib.no: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (Nsd)
For forskere, studenter og skoleelever. Med publikasjoner, programvare for analyse og digitale læremidler.
www.nsd.uib.no/


ub.uit.no: Kvensk Database
Med bibliografi over materiale om den finsk-språklige befolkningsgruppen i Nord-Norge, og lenker.
www.ub.uit.no/db_kat/kven/


home.c2i.net: Slekt
Liste utarbeidet av teologen-forskeren og tateren Jonny Mydland.
home.c2i.net/w-272214/slekt.htm


biphome.spray.se: Talen Til Høvding Seattle
Teksten er basert på dr. Henry A. Smith sin artikkel i Seattle Sunday Star 29. oktober 1887 og omsett av Torstein Sivertsen.
biphome.spray.se/torstein21/finkultur/seattle.html


Add Site or Add URL to Submit Site to the Samfunn Directory