Hälso- och sjukvård Directory

Site Listings

srga.org: Multiresistenta Bakterier
RAF, STRAMA och SFSS:s handlingsplan och rekommendationer för tidig upptäckt och åtgärder för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier på svenska ...
www.srga.org/MRB/index.html


peterenglund.com: Om Stank Och Smuts
En essä av Peter Englund om hygienen genom tiderna, från medeltiden till våra dagar.
www.peterenglund.com/textarkiv/stank.htm


orebroll.se: Sprida Kommunikationscenter
Örebro läns landstings resurs när det gäller utprovning och anpassning av begåvningsstödjande hjälpmedel respektive kommunikationshjälpmedel.
www.orebroll.se/sprida


forsakringskassan.se: Sjuk - Försäkringskassan
Om du måste vara borta från jobbet mer än en dag får du sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du ska sjukanmäla dig första dagen.
www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/


giftinformationscentralen.se: Giftinformationscentralen
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.
www.giftinformationscentralen.se/


infovoice.se: Forskningsmetodik - Kvantitativa (Statistiska) Och Kvalitativa Ansatser.
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.
www.infovoice.se/fou/


Add Site or Add URL to Submit Site to the Hälso- och sjukvård Directory